Privacybeleid

Dit is de privacy verklaring van Amvest Management B.V. en alle werkmaatschappijen van het concern van Amvest (Amvest) . Bij Amvest respecteren wij uw privacy. In deze verklaring beschrijven wij hoe AMVEST omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, zakenpartners en andere derden. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website. Contactgegevens AMVEST Zeeburgerkade 1184 1019VK Amsterdam tel: 020-4301212 e-mail: info@amvest.nl De Compliance Officer (functionaris gegevensbescherming) van AMVEST is te bereiken via avg@amvest.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. AMVEST verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Huwelijksgoederenrecht
 • Legitimatie (naam en nummer)
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze of een andere website aan te maken, per mail, per app of telefonisch.

AMVEST verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck
 • integriteitscheck
 • Inkomensgegevens
 • Werkgeversverklaring

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Doelen en grondslagen AMVEST verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief en andere publicaties aan u.
 • U te kunnen bellen of e-mailen of bericht te sturen of informatie te verstrekken op een website.
 • U te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten.
 • Het aanbieden van producten en/of diensten en/of informatie over producten en/of diensten
 • Het beoordelen en accepteren van u als een klant, leverancier, zakenpartner of andere derde voor het aangaan van een relatie met u of het sluiten van een overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met een leverancier, zakenpartner of andere derde in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De ontwikkeling, controle en verbetering van onze producten en diensten.
 • Voor (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij gegevens worden geanonimiseerd c.q. niet meer zijn te herleiden tot een identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (management)rapportages
 • Om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website eventueel te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bepaalde bewaartermijnen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AMVEST of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Bewaartermijnen AMVEST bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van AMVEST te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien AMVEST de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan AMVEST de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
AMVEST deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u, of noodzakelijk is voor een ander doel dat hiervoor is omschreven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ICT dienstverleners, accountants, makelaars, hypotheekbemiddelaars, adviseurs, het SWK, notarissen, leveranciers, (onder) aannemers en zakenpartners, zoals een vennootschap waarin AMVEST deelneemt. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AMVEST blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AMVEST uw persoonsgegevens aan derden die eveneens verwerkingsverantwoordelijke zijn en als zodanig zelf gehouden zijn wettelijke verplichtingen in verband met privacy na te leven. In dergelijke gevallen kan AMVEST een geheimhoudingsovereenkomst sluiten.

Cookies en vergelijkbare technieken
AMVEST gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AMVEST gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals HubSpot en Facebook. Voor meer informatie verwijzen wij de privacy policy van HubSpot en Facebook zelf.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMVEST en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amvest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn of conform wettelijke bewaartermijnen behouden moeten blijven.

Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de compliance officer van AMVEST. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
AMVEST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via avg@amvest.nl Amsterdam, 24 mei 2018

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van enkele functionele cookies – zoals het onthouden van taalinstellingen – en niet-functionele cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer.

Weten cookies wie jij bent?
Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Google Analytics
De website maakt gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het verkeer op de website. Deze verzameling van verkeersgegevens geschiedt voor het verbeteren van de website. De informatie die Google verzamelt, onder meer door middel van cookies, moet Google doorgeven aan derden, indien het daartoe wettelijk verplicht is. Tevens mag Google deze gegevens aan derden doorgeven voor zover de gegevens namens Google door derden worden verwerkt. AMVEST zal de verkeersgegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te volgen. Ook wordt op enkele pagina’s zogenaamde ’embedded content’ gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld een Youtube-video, een widget of een social media-knop zijn. Door het inladen van deze informatie worden ook cookies van de desbetreffende aanbieder meegeleverd. Op deze cookies heeft AMVEST geen invloed.

Instellingen betreffende cookies
Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren.

Cookies uitzetten: Chrome Internet Explorer Firefox Safari