Historie

De Hes is een prachtig ontspannen natuurgebied. Vroeger liepen hier drukke handelsroutes waarover middeleeuwse kooplieden tussen Utrecht en Duitsland reisden. Een gebied met een rijke cultuurhistorie die op sommige plaatsen wel 1200 jaar teruggaat. Aan de zuidzijde van de Hes stond eeuwen geleden de watermolen De Hesch, waaraan het gebied haar naam dankt. Iemand zei eens: ‘dat Hesje zit als gegoten’. En dat klopt.


					Image

					Image

					Image

					Image

Verbindende Slijpbeek

Het landschap van het voormalige KEMA terrein zit vol sporen uit een lange geschiedenis. Middeleeuwse kaarten laten zien dat langs de Hes twee routes langs de Rijn liepen. De hoge route naar Utrecht, de tegenwoordige Utrechtseweg. De lage route naar Oosterbeek en Wageningen, de tegenwoordige Klingelbeekseweg. Net zo gevarieerd als het landschap zijn ook de verschillende sferen. De een deftig, met veel bomen, buitenplaatsen en een klooster. De ander gevarieerder: open, met ambachten, arbeiderswoningen en een haven, maar ook een aantal rijke buitens. Door de verbindende Slijpbeek lopen beide werelden in elkaar over.

Het water heeft in de loop van eeuwen het landschap vervormd tot een vallei; een komvormig gebied. De geschiedenis van deze prachtige plek geeft een bijzonder karakter aan het gebied.

					Image

					Image

Van KEMA tot Jacobiberg

In de jaren 30 van de vorige eeuw vestigde KEMA zich op de Hes met hun ingenieursbureau. Ze lieten het parkachtige karakter van de Hes in tact. Nu heeft Poppodium Jacobiberg zich hier gevestigd. Diep gelegen in het talud, met een sterke horizontale gevel lijkt dit bijzondere gebouw op te gaan in het landschap.

Enthousiast? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.