Image
scroll down

'Onze droom is wonen op de Hes.'

Nu de plannen voor de Hes meer vorm beginnen te krijgen, spreken we ook steeds meer geïnteresseerden die dolgraag willen wonen op dit prachtige stukje Arnhem. Zo ook Cees en Tanja, die hier het allerliefst hun woondroom realiseren.  ‘Duurzaam wonen en samen met anderen de plek verrijken, dat lijkt ons zo fantastisch aan wonen op de Hes.’

‘Precies wat we zoeken’
Cees: ‘We waren al een tijd aan het kijken naar een andere vorm van wonen. We wonen nu in een leuk huis in Ede in een wijkje, maar nu de kinderen het huis uit zijn, zijn we klaar voor een nieuwe stap. En natuurlijk het liefst een stap die past bij onze idealen.’
Na het bekijken van verschillende mogelijkheden in de regio kwam het woonlandschap op de Hes hen ineens ter ore. Tanja: ‘We lazen de ambities en konden bijna ons geluk niet op: dit is precies wat we zochten!’

Aansprekende kwaliteiten
Dat de kwaliteiten van de Hes Cees en Tanja aanspreken is helemaal niet gek. De passie voor duurzaamheid, groen én het omkijken naar elkaar vormt voor hen beiden een rode draad in hun leven. ‘Nadat we terugkwamen uit Suriname, waar Tanja werkte voor het nationaal aidsprogramma, en Cees ondersteunde bij het opbouwen van een kindertehuis, zijn we 30 jaar geleden onze zorgboerderij Makandra gestart in Ede. We waren toen een van de eersten in Nederland die hier zorg en biologische landbouw combineerden. Dat was toen heel vernieuwend!’

Cees: ‘Het idee om de Hes samen mooier te maken, in combinatie met die duurzaamheid vinden we daarom zo goed. De bewoners zijn daar als het ware te gast in het landschap. Er wordt waar mogelijk behouden wat er al is en er wordt er heel geïntegreerd gebouwd.’


					Image

Een levendige omgeving
Tanja: ‘Daarnaast vinden we het geweldig dat alle generaties aanwezig zullen zijn: studenten, jongvolwassenen, mensen die nog volop in het werkende leven staan en ouderen. Die bedrijvigheid en dynamiek trekt ons enorm aan. Iedereen kan hier vanuit zijn of haar eigen behoefte een bijdrage doen, eigenlijk zoals we dat gewend waren op onze zorgboerderij.’

Kruisbestuiving
Tanja en Cees hopen dat er op de Hes veel gemeenschappelijke voorzieningen komen. ‘Dat kan de rijkheid van het gebied heel erg versterken. Mij lijkt het bijvoorbeeld heel leuk als er een creatieve werkplaats komt waar je gezamenlijk kunt schilderen, of dat er podium wordt geboden aan gastsprekers, theatermakers of bandjes.’ Cees: ‘Mij lijkt het ook mooi als er weer biologische landbouw komt, een gezamenlijke volkstuin bijvoorbeeld. Het geeft mij enorm veel voldoening wanneer daar allemaal mensen op afkomen en we deze samen kunnen onderhouden. Ik maai liever het gras voor de hele buurt dan alleen voor mijn eigen privéstukje.’
Tanja: ‘Je kunt elkaar zoveel geven door uitwisseling, daar hebben we altijd in geloofd. Daarmee verrijk je niet alleen je eigen leven, maar ook dat van een ander. Dat hopen we ook te creëren op de Hes.’