Image

De Hes: wonen in het landschap

Op het voormalig KEMA-terrein, precies op de grens tussen Renkum en Arnhem, komt De Hes. Het gebied ligt op de overgang tussen de Veluwe en het Rijndal en heeft een uniek landschap. Dat landschap komt centraal te staan in het nieuw te ontwikkelen gebied. Hoe dat eruit gaat zien? Daarover gingen we in gesprek met Karst Hagedoorn, ontwikkelingsmanager bij Amvest.

De Hes is een uniek gebied in Nederland. Er zijn sterke contrasten tussen hoog en laag, zand en klei, er is de geslotenheid van het bos en de openheid van het rivierenlandschap. Van oudsher is het een woon-werkgebied en zo wil ontwikkelaar Amvest het ook benaderen. Karst Hagedoorn is ontwikkelingsmanager bij Amvest en vertelt: “We wisten meteen dat dit een bijzondere plek is en hebben bij het bedenken van de plannen goed gekeken naar de identiteit van het gebied. Vervolgens hebben we een zestal kernwaarden geformuleerd.” In De Hes is het landschap de drager, de historische beek is de verbindende factor, er is minimale infrastructuur, iedereen zit op de eerste rij, er zijn doorlopende structuren en de gemeenschappen staan centraal. ZUS uit Rotterdam heeft vervolgens, samen met de gemeentes Renkum en Arnhem, een masterplan opgesteld waarin deze zes kernwaardes verder zijn uitgewerkt.

Op de eerste rij

“Nadat het Masterplan klaar was, hebben we een enquête verstuurd en bijeenkomsten georganiseerd”, vervolgt Karst. “Het was heel bijzonder om te merken dat de meeste geïnteresseerden onze ideeën over De Hes delen. We kregen ook bijna 900 reacties op de enquête waarin we werden bevestigd in de plannen die we hebben.” Want op De Hes komt het landschap eerst en de woningen worden hierop aangepast. “Door meer geclusterd te bouwen en het gebied autoluw te houden, komt het landschap het beste tot zijn recht. Daar was iedereen het over eens. Je kunt op De Hes bijvoorbeeld rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen verwachten, maar die hebben niet traditioneel een voortuin, oprit en achtertuin. Ook de appartementen die zijn gepland, blijven kleinschalig en zijn op een bijzondere manier met buiten verbonden. Elke woning krijgt buitenruimte met zicht op een bijzonder. Zo zitten alle bewoners straks op de eerste rij.”

Veel draagvlak

Karst vond het bijzonder veel draagvlak te vinden voor een minder traditionele manier van bouwen en wonen. “In Vinex-wijken vinden veel mensen het heel lekker wonen, maar we zien steeds meer dat dat stads wonen in het groen wordt omarmd. De geïnteresseerden zagen net als wij: de traditionele manier van bouwen is op De Hes niet de oplossing. Je woont op De Hes straks middenin een groot park met een ander type buitenruimte, dat past bij het gebied en je andere kijk op wonen. Bovendien was het mooi om van omwonenden meer te weten te komen over de historie van het gebied, zodat we de juiste keuzes maken bij het behouden van de natuur en bestaande architectuur.”

Het grote enthousiasme voor de bijzondere, landschappelijke manier van wonen stemt Karst hoopvol over de puzzel om woon- en werkgebouwen in te passen in het landschap. Op dit moment wordt de haalbaarheid van het project bekeken. Daarvoor maken verschillende architectenbureaus voorstudies. Ook een hoger gebouw aan de kop bij de Utrechtseweg wordt in studie gebracht en besproken met mensen uit de buurt. Amvest bekijkt samen met de gemeenten Arnhem en Renkum hoe alles kan worden ingepast. “Daarna kunnen we voor elke gemeente een nieuw bestemmingsplan aanvragen. Voor geïnteresseerden – en dat zijn er inmiddels heel veel – organiseren we weer bijeenkomsten om de voorstudies van de architecten uit te kunnen werken tot echte ontwerpen. Hopelijk lukt dat dit najaar nog”, aldus Karst. Rond die tijd is ook duidelijk hoeveel en welk type woningen er komen. Naar verwachting worden in 2021 de eerste projecten aangekondigd en kunnen de eerste woningen in de verkoop.