Image
scroll down

Bewonersavond 'Zicht op de Hes' een succes!

Op 3 juli organiseerde Amvest in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Renkum een participatiebijeenkomst voor omwonenden over het voorlopige stedenbouwkundig plan voor De Hes. Tijdens deze bijeenkomst werden omwonenden geïnformeerd over het stedenbouwkundig plan dat er nu ligt, waarbij de uitgangspunten werden toegelicht door het team.

Omwonenden kregen tijdens de avond inzicht hoe er met eerdere reacties is omgegaan op het plan en welke onderzoeken er voorbereidend op het bestemmingsplan al zijn uitgevoerd. Ook konden de bezoekers hun reacties achterlaten voor de verdere uitwerking van de woningbouwplannen. De avond was drukbezocht: in totaal zijn er ongeveer 175 bezoekers geweest!

Plan onder voorbehoud

Hoewel het concept stedenbouwkundig plan is gepresenteerd aan omwonenden, betreft dit nog steeds een plan onder voorbehoud. In het najaar zullen we samen met de gemeenten de plannen verder uitwerken en de reacties op de plannen van omwonenden verwerken. Daarna werken we toe naar een bestemmingsplanprocedure einde dit jaar. Over de verkoop van de woningen zal dus op zijn vroegst in 2024 meer informatie beschikbaar zijn.

Informatiepanelen

Graag delen we de informatiepanelen met je om je ook inzicht te geven in de verstrekte informatie van de bewonersavond. Download de informatiepanelen en het verslag van de avond.