Image

Verslag informatiebijeenkomst de Hes 15 januari

Met de voorbereidingen voor de nieuwe woon- en werkbestemming van het voormalige ‘KEMA-terrein’ (De Hes) zijn dankzij de informatiebijeenkomst van 15 januari jl opnieuw mooie stappen gezet. De opkomst was deze avond boven verwachting. Interesse in de plannen voor De Hes leeft volop en daar zijn alle betrokken partijen enorm blij mee.

Kon je deze avond niet aanwezig zijn of wil je de plannen nogmaals op je gemak doornemen? We praten je hieronder graag bij!

Toelichting op de plannen

Medewerkers van de gemeenten Arnhem en Renkum, projectontwikkelaar Amvest, ontwerpbureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) en RHDHV (adviseur bestemmingsplannen) waren 15 januari allemaal aanwezig om hun toelichting te geven op een ontwerp bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan.

Alle informatie online

Wil je de plannen rondom De Hes bekijken? Dat kan via Ruimtelijkeplannen.nl:

Informatiepanelen

Download hier de op 15 januari jl. getoonde informatiepanelen met o.a. het stedenbouwkundig plan, het proces en indicatieve planning, het bestemmingsplan en meer info over verkeer, ecologie, gebiedsbescherming, de natuurinclusieve, duurzame bouw en architectuur etc.

Disclaimer: De panelen zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst geven samenvattingen en/of fragmenten weer van de inhoud van de officiële bestemmingsplan en beeldkwaliteit documenten. De panelen zijn daarom geen onderdeel van de ter inzage gelegde documenten.

Verslag publieksbijeenkomst 15 januari

Een verslag in tekst en beeld van de publieksbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan De Hes, kun je hier lezen.

Geen verkoopinformatie

Op dit moment is er nog GEEN VERKOOPINFORMATIE beschikbaar. Zodra we hier wel informatie over kunnen delen, doen we dat uiteraard via deze website en onze nieuwsbrief.

Verwachting is dat verkoopinformatie niet eerder dan eind 2024/begin 2025 beschikbaar zal zijn. We hopen op je geduld, het is het wachten waard!